This blog has some movie news, links, celebrities, set photos, premieres, red carpet pics...... The main sources are listed at the links on the left.This blog is only unofficial, non-profit fan page, not published ads, just for sharing photos, news, links about celebrities and movies for fans and has no official affiliation with celebrities and movies themselves.If you see the ads, due to mistakenly cut and paste, Please let me know! I fix it...

________________________________Bu blogda film haberleri, ünlüler, set fotoğrafları, film galaları, etkinlikler, kırmızı halı haberleri, bağlantılar ve fotoğraflar yer almaktadır. Başlıca kaynaklar liste halinde soldaki bağlantılar kısmında belirtilmiştir.Ayrıca bu blog resmi olmayan bir hayran bloğudur, herhangi bir kar amacı gütmez, bu yüzden reklam yayımlanmaz ve blogda adı geçen kişilerle herhangi bir resmi bağı yoktur, tek amacı bağlantı, fotoğraf ve film haberleri paylaşımıdır.Eğer reklam görürseniz kes-yapıştır yüzünden yanlışlıkla olmuştur, lütfen beni bilgilendirin! Düzeltebileyim ...

______________________________________

Daha fazla bilgi ve büyük boy fotoğraflar için bağlantıları tıklayınız.

_____________________________________For more information, clips, trailers and large photos;

you can click on the links.

3 Aralık 2010 Cuma

***Keanu Press Conference at the Camerimage Festival in Bydgoszcz (Poland): Dec 1st, 2010 *** Hundreds of fans greeted Keanu Reeves in Bydgoszcz Opera

Keanu Press Conference at the Camerimage Festival in Bydgoszcz (Poland): Dec 1st, 2010
Keanu Press Conference at the Camerimage Festival in Bydgoszcz (Poland): Dec 1st, 2010

source;
http://keanulover.wordpress.com/2010/12/02/keanu-press-conference-at-the-camerimage-festival-in-bydgoszcz-poland-dec-1st-2010/


***************************

Plus Cameraimage Festival in Bydgoszcz, Poland. 01/12/2010
Festival de Cameraimage Plus en Bydgoszcz, Polonia. 01-12-2010.
Plus Cameraimage Festival in Bydgoszcz, Poland. 01/12/2010.
source;
large pics;
*******************************

original source;
Brodaty Keanu Reeves w Polsce! (FOTO)
W środę do Bydgoszczy zawitał Keanu Reeves. Aktor przez kilka dni kręcił kolejne sceny do swojego dokumentu Henry's Crime. Ma się on składać z serii
rozmów z filmowcami na temat zmian w kinematografii, które zaszły przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Gwiazdor pojawił się na festiwalu Camerimage, gdzie zaprezentował fragmenty filmu.To dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność , że mogę być tutaj dzisiaj i pokazać wam mój najnowszy film, projekt o którego urzeczywistnieniu marzyłem przez ostatnie cztery lata  - mówił do zgromadzonej publiczności.
Po projekcji aktor zasiadł na kanapie na scenie i odpowiadał na pytania filmowców oraz fanów. Możliwości zadania pytania aktorowi nie mogła się oprzeć Weronika Rosati.http://www.pudelek.pl/artykul/28848/brodaty_keanu_reeves_w_polsce_foto/

***
in English;
A bearded Keanu Reeves in Poland! (PHOTO)On Wednesday arrived in Bydgoszcz Keanu Reeves. The actor was shooting for a few days to the next stage of its instrument of Henry's Crime. Finally, it will consist of a series of discussionswith filmmakers about the changes in the film, which took place over the past few decades. Star appeared at the festival Camerimage, where he presented excerpts from the film.It is for me a great honor and pleasureI can be here today and show you my latest film, a project whose realization I was dreaming the last four years
 
- Spoke to the audience.After the actor sat on a couch on stage and answered questions from filmmakers and fans. The possibility of a question the actor could not resist Weronika Rosati.
*************************

original source;

Bydgoszcz. Keanu Reeves w Operze Nova

Był wyluzowany i uśmiechnięty. Otwarcie rozmawiał z publicznością i żartował na temat polskiej pogody. Keanu Reeves okazał się być bardzo przystępnym gościem... Plus Camerimage.

Filmowy Neo z "Matrixa" pojawił się bydgoskiej Operze Nova w czarnym płaszczu, sztruksowych spodniach i białych trampkach. Już przed wejściem otoczyli go fotoreporterzy, operatorzy kamer i dziennikarze. W błysku fleszy przedarł się przez zatłoczone korytarze opery. Fani robili zdjęcia aparatami w telefonach komórkowych i jeszcze na widowni sali głównej roiło się od fotoreporterów-amatorów. Na scenie aktor krótko zapowiedzi swój nowy film - "Henry's crime" - w którym gra główną rolę i którego jest producentem. Ucałował cztery dziewczyny wręczające mu róże. Później zniknął za kulisami.
Około godz. 00.30 na scenie ustawiono dwie kanapy i stolik - przyszedł czas na konferencję prasową. Keanu Reeves był bardzo rozluźniony i otwarty na pytania, a nawet nietypowe prośby publiczności. Na życzenie jednego z mężczyzn pozdrowił jego ciężarną żonę. Żartował, że zimowa polska pogoda jest bardzo orzeźwiająca.
- Jakieś pięć lat temu postanowiłem rozwijać własne projekty i właśnie "Henry's Crime" jest pierwszym z nich. Pracowaliśmy nad tym filmem cztery i pół roku. To egzystencjalna komedia romantyczna z elementami kryminału - aktor opisuje swój nowy film, który właśnie wczoraj miał swoją premierę w Polsce.
Po konferencji gwiazdor rozdawał autografy i po kilkunastu minutach ponownie zniknął za kulisami.
Dziś Keanu Reeves sam wcieli się w rolę dziennikarza i będzie przeprowadzał wywiady z twórcami kina, którzy uczestniczą w Plus Camerimage. Tak przygotowuje swój nowy film - dokument o nowoczesnej technice tworzenia filmów. Reeves w Bydgoszczy zatrzyma się najprawdopodobniej do piątku.

*****
in English;
Bydgoszcz. Keanu Reeves at the Opera NovaHe was relaxed and smiling. Opening talks with the audience and joked about the Polish weather. Keanu Reeves has proven to be very accessible guy ... Plus Camerimage.
Film Neo from "The Matrix" came up in Bydgoszcz Opera Nova in the black coat, corduroy pants and white sneakers. Even before the press photographers surrounded him, the camera operators and journalists. The flash flashes broke through the crowded corridors of the opera. Fans took pictures cameras in mobile phones and even in the auditorium of the main hall was full of amateur photographers. On stage, the actor announced his new short film - "Henry's crime" - in which he plays a major role and which is the producer. He kissed four girls giving him roses. Then it disappeared behind the scenes.About hrs. 00.30 on the stage is set two sofas and a table - it's time for the press conference. Keanu Reeves was very relaxed and open to question, and even unusual requests public. At the request of one of the men greeted his pregnant wife. He joked that Polish winter weather is very refreshing.- About five years ago, I decided to develop their own projects and is the "Henry's Crime" is the first of them. We worked on this film four and a half years. This existential romantic comedy with elements of detective fiction - the actor describes his new film, which just yesterday had its premiere in Poland.After the conference star autographs and handed out after a few minutes later he disappeared again behind the scenes.Today, Keanu Reeves plays the same role of the journalist and will conduct interviews with film makers who participate in of Oliveira. So is preparing his new film - a documentary about modern technology to create movies. Reeves stopped in Bydgoszcz, probably until Friday."Keanu Reeves: The weather is refreshing"Express Online BydgoszczLink to source02-12-2010
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/107172.html%0A


**********************************

original source;

[zdjęcia] Keanu kręci dokument o nowoczesnym filmie

, Czwartek, 2 Grudnia 2010; aktualizowano: 02.12.2010 13:05
Keanu Reeves - niespodziewany gość festiwalu Plus Camerimage przyjechał do Bydgoszczy wczoraj późnym popołudniem.
Zatrzymał się w hotelu „Słoneczny Młyn”, a wieczorem w Operze Nova zapowiedział projekcję swojego nowego filmu „Henry’s Crime”. Po północy, po seansie, odbyła się konferencja prasowa, na której odpowiadał na pytania widzów. Aktor sam zadzwonił do organizatorów festiwalu z propozycją, że pojawi się w Bydgoszczy.
Jego wizyta jest też związana z kręceniem filmu dokumentalnego o nowoczesnej technice filmowej, którego jest producentem. Podobno osobiście będzie przeprowadzał wywiady z ze znanymi twórcami kina, którzy są na Plus Camerimage.
Ekipa filmowa Reeves’a zrobiła już kilka ujęć w bydgoskiej operze. Gwiazdor zatrzyma się tu najprawdopodobniej do piątku. Keanu Reeves znany jest najbardziej z roli Neo w „Matriksie”.


in English;
[Photos] Keanu turns a documentary about modern film, Thursday, 2 December 2010; updated: 02/12/2010 13:05Keanu Reeves - a surprise guest of the festival of Oliveira came to Bydgoszcz late yesterday afternoon.He stopped at the "Sunny Mill", and in the evening at the Opera Nova announced a projection of his new film "Henry's Crime." After midnight, after the screening, held a press conference at which he answered questions from viewers. The actor himself called to the organizers of the festival with the proposal that will appear in Bydgoszcz.His visit is also connected with the filming of a documentary film about modern technology, which is a producer. Apparently the person will be interviewed with renowned theater artists who are of Oliveira.Reeves film crew has already done a few shots in the Bydgoszcz Opera. Star probably stay here until Friday. Keanu Reeves is best known for playing Neo in "Matrix."
******************

original source; Setki fanów witały Keanu Reevesa w bydgoskiej Operze

Bydgoszcz Beata Korzeniowska, Bydgoszcz
2010-12-02, ostatnia aktualizacja 2010-12-02 09:54
Jaka jest polska zima? - Very fresh - mówił Keanu Reeves tuż po przyjeździe do Bydgoszczy. Aktor przyleciał do Polski na festiwal Plus Camerimage.
Reeves przyjechał by w Bydgoszczy pokazać swój najnowszy film "Henry's Crime". Aktor zapowiedział pokaz specjalny i zniknął na bankiecie. Jednak po filmie spotkał się z fanami i dziennikarzami.

- Dziękuję, że przyszliście na ten pokaz - mówił do wypełnionej po brzegi widowni bydgoskiej opery. - Macie jakieś pytania? - rzucił aktor. Pytania były, choć zaczęło się od prośby.

- Czy mógłbyś pozdrowić moją żonę, która zastała w domu i która niebawem urodzin naszą córkę? - poprosił z widowni Marcin. - Jasne. Hej Natalia. Życzę wam wszystkiego dobrego - odpowiedział Keanu Reeves, a publiczność zareagowała oklaskami. Po tym pytaniu aktor wdał się z młodzieżą w luźną rozmowę.

Ktoś pytał, czy podoba mu się polska zima, ktoś o sztukę Antoniego Czechowa, która pojawia się w "Henry's Crime". Były pytania o najbliższe plany zawodowe aktora i o to czy może wystąpi w jakiejś polskiej produkcji. - Rozmawiałem już chwilę z obecnym na bydgoskim Camerimage Andrzejem Bartkowiakiem (to jeden z najbardziej cenionych polskich operatorów filmowych, na stałe pracujący w Hollywood - przyp. red.) - odpowiedział Keanu Reeves. - Bartkowiak powiedział, że ma już jakiś scenariusz. Ale na razie żadnych szczegółów - mówił aktor.

Po kilkudziesięciominutowej rozmowie z fanami, Keanu Reeves z uśmiechem pozował do zdjęć i rozdawał autografy. Spotkanie z aktorem zakończyło się po 2.00 nad ranem.

Reeves najprawdopodobniej zostanie w Bydgoszczy do jutra.
Źródło: Tokfm.pl


in english;
Hundreds of fans greeted Keanu Reeves in Bydgoszcz OperaBeata Korzeniowska Bydgoszcz, Bydgoszcz2010-12-02, last updated 2010-12-02 9:54
What is the Polish winter? - Very fresh - Keanu Reeves said after his arrival to Bydgoszcz. Polish actor flew to the festival of Oliveira.Reeves came to Bydgoszcz to show his latest film, "Henry's Crime." The actor has announced a special show and disappeared at the banquet. But after the movie met with fans and journalists.- Thank you for coming to the show - told the audience filled to the brim with the Bydgoszcz Opera. - Do you have any questions? - Cast an actor. The questions were, but began with a request.- Can you greet my wife, which she found in the house and that soon our daughter's birth? - Martin has asked from the audience. - Sure. Hey Natalia. I wish you all the best - answered Keanu Reeves, and the audience responded with applause. After this question, the actor became engaged with youth in a loose conversation.Someone asked if he likes the Polish winter, one of Anton Chekhov's play, which appears in "Henry's Crime." There were questions about plans for the future professional actor, and whether it can occur in a Polish production. - I have already spoken briefly with the current at the Bydgoszcz Camerimage Bartkowiakiem Andrew (one of the most respected Polish cinematographers, permanently working in Hollywood - ed.) - Keanu Reeves said. - Bartkowiak said he already has a script. But for now, no details - said the actor.After talking with the fans kilkudziesięciominutowej, Keanu Reeves with a smile, pose for photos and gave autographs. The meeting ended with the actor after 2.00 am.Reeves will probably be in Bydgoszcz tomorrow.Source: Tokfm.plmore pics; http://my.opera.com/celebfan2/albums/show.dml?id=3964232
*****************************
01 december 2010 Poland

/ Photo by Jacek Kurnikowski / AKPA
A special screening of the new film starring Keanu Reeves, "Henry's Crime" was the most important event the next day festival of Oliveira. But more than that on the same production, waiting for the appearance in Bydgoszcz, star of Hollywood.
****
original source;
/ fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Specjalny pokaz nowego filmu Keanu Reevesa "Henry's Crime" był najważniejszym wydarzeniem kolejnego dnia festiwalu Plus Camerimage. Bardziej jednak niż na samą produkcję, czekano na pojawienie się w Bydgoszczy gwiazdora z Hollywood.
http://film.interia.pl/galerie/galeria/keanu-reeves-w-bydgoszczy/zdjecie/duze,1375585,3
****
********************
"Keanu asistió anoche a la presentación de Henry's Crime en el Festival de Cameraimage Plus en Bydgoszcz, Polonia. 01/12/2010 "

Keanu attended the presentation last night at Henry's Crime in Cameraimage Plus Festival in Bydgoszcz, Poland. 01/12/2010
for more big pics;


source; Keanumania
http://www.keanumania.com/

http://www.galeria-keanumania.com/galeria/login.php

 


most viewed this week

Blog Arşivi

Celebrity Look Alikes

CELEBRITY BABIES

BEYAZIT ÖZTÜRK FAN BLOG

BEYAZ SHOW FAN BLOG